background

Próbna ewakuacja

W dniu 28 listopada 2019 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów z budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. Przede wszystkim sprawdzono skuteczność przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, umiejętność zachowania spokoju podczas ewakuacji oraz przestrzeganie jej zasad. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. W ćwiczeniach, zgodnie z wcześniej przyjętym scenariuszem, uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach.

Czytaj więcej...

Każda kropla jest cenna

Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i metoda leczenia, której nie da się zastąpić w żaden inny sposób. Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku. Honorowy dawca krwi bezinteresownie pomaga w wyzdrowieniu lub ratuje życie drugiego człowieka. Dlatego właśnie jesteśmy tak dumne z uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach, absolwentów i wszystkich innych honorowych krwiodawców, którzy wspierają akcje poboru krwi w naszej szkole.
W dniu 26.11.2019 odbyła się druga w tym roku szkolnym akcja poboru krwi. Zgłosiło się 26 osób, z których zakwalifikowano 20 dawców. Oddali oni po 450 ml pełnej krwi. Wszyscy dawcy otrzymali Pochwały Dyrektora Szkoły.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Płocka

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” — Jan Paweł II
Kształtując postawy patriotyczne uczniów, 7 listopada, uczniowie klas 1A8 oraz 1D8 Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach uczestniczyli w wycieczce do Płocka. Zwiedzanie rozpoczęto od Muzeum Mazowieckiego, które jest najstarszym muzeum publicznym w kraju (1821 r.). W muzeum uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcji nt. Secesja na ekspozycji. Na podstawie obiektów prezentowanych we wnętrzach muzealnych poznali cechy charakteryzujące sztukę secesji, jak również rzeźbę i malarstwo Młodej Polski.

Czytaj więcej...

Stres - co to jest?, jak sobie z nim radzić? – warsztaty psychologiczne

Problem stresu dotyczy każdego z nas. Nie istnieją ludzie, którzy go nie doświadczają.
Stres najprościej można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę, obciążają i zakłócają nasze zdolności do skutecznego radzenia sobie. Jak radzić sobie ze stresem?, jak stres wpływa na nasz organizm?, jakie są negatywne skutki stresu? to były zagadnienia poruszane na warsztatach zorganizowanych 20 listopada 2019r, które odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach.

Czytaj więcej...

Z ortografią za pan brat – Laureaci konkursu DYKTANDO 2019

Miło nam poinformować, że wśród laureatów X Białobrzeskiego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów DYKTANDO 2019 znalazło się wielu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Autorem tekstu dyktanda jest Pan Profesor Andrzej Markowski – członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy konkursu musieli między innymi wykazać się znajomością zasad pisowni łącznej i rozdzielnej, poprawnie zapisać słowa takie jak: ponaddwudziestopięcioletnia, quasi-automatycznie, czy InterCity. Bardzo dobrze z tymi i innymi trudnymi wyrazami poradzili sobie nasi uczniowie: Aleksandra Bień z klasy 1D – zdobyła tytułu Mistrzyni Polskiej Ortografii.

Czytaj więcej...

UWAGA!!! Akcja Honorowego Dawstwa Krwi

Młodzież oddaje krew – Akcja Honorowego Dawstwa Krwi

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach zaprasza na Akcję Honorowego Dawstwa Krwi, która odbędzie się 26 listopada 2019 roku (wtorek) od godz. 8.15 do 11.30 w naszej szkole. Dzięki.

100 – LECIE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

6 listopada 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach pod opieką Pani Anny Fołtyn oraz Agnieszki Walczak mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach pod patronatem Starosty Białobrzeskiego Pana Sylwestra Korgula, oraz Prezesa Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Pana Stanisława Kośli. Podczas spotkania młodzież miała możliwość wysłuchania historii powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, zapoznania się z jej działalnością na terenie Powiatu Białobrzeskiego.Czytaj więcej...

Tom Sawyer – an English lesson in a theatre

20. listopada 2019r. Czterdzieścioro sześcioro uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach wybrało się pod opieką Pani Ewy Kołodziejczak, Pana Piotra Napieraja oraz Pana Marka Gorczycy na wycieczkę do teatru Buffo w Warszawie na spektakl w języku angielskim pod tytułem „Tom Sawyer”. Nie ma chyba osoby, która nie słyszała o tym bohaterze, który ma niesamowitą umiejętność wplątywania się w kłopoty i jeszcze większą łatwość wychodzenia z nich obronną ręką.


Czytaj więcej...

Szkoła pamięta…

Dnia 31 października 2019r. uczniowie klasy 1A8 pod opieką wychowawcy Roberta Wiśniewskiego oraz pani Małgorzaty Karasińskiej udali się na cmentarze ,by posprzątać na opuszczonych grobach tych ,których już z nami nie ma. Odwiedzili też groby nauczycieli naszego Liceum, którzy spoczywają na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym. Młodzi licealiści zapalili światełko pamięci: pani Teresie Mrozińskiej - nauczycielce wychowania fizycznego, panu Leonowi Kochańczykowi - nauczycielowi języka francuskiego i księdzu Stefanowi Kowalczykowi - katechecie i proboszczowi oraz panu Janowi Dąbrowskiemu - nauczycielowi matematyki i dyrektorowi szkoły, państwu Wandzie i Edmundowi Szafrańcom - nauczycielce matematyki i dyrektorowi Liceum, pani Jadwidze Suwale - nauczycielce języka polskiego, panu Włodzimierzowi Kierczakowi - nauczycielowi fizyki. Uczniowie uczcili również pamięć Żołnierzy Armii Krajowej - patrona naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność karna nieletnich – prelekcja

Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy także szkół. W klasie, szatni, czy na boisku szkolnym coraz częściej dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

Czytaj więcej...

Marsz Niepodległości

Jak co roku, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach z kl. 1A oraz 2B, pod opieką pani Agaty Kacprzak oraz pana Krzysztofa Winiarczyka, z okazji obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości, wyruszyli w czwartek, 7 listopada 2019 r. na Rajd Niepodległości. Nawiedzili miejsca pamięci narodowej oraz groby poległych za Ojczyznę, na których zapalili znicze. W ten sposób oddali cześć i chwałę bohaterom, którzy polegli na różnych frontach wojennych.

Czytaj więcej...

2020  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates