background

Samorząd Szkolny


 RADA Samorządu Uczniowskiego

(kadencja 15.10.2019r. - 30.09.2020r.)

 

Przewodniczący: 

ALEKSANDER KRZESIŃSKI – IIC1

Zastępca: 

DOMINIKA WITKOWSKA – ID8

Sekretarz: 

BARTŁOMIEJ TELBUCH - IIA

Członkowie:

JULIA KORGUL - IB8
PIOTR KMIEĆ - IIB

 

STATUT SAMORZĄDU - POBIERZ!

 

OPIEKUNOWIE Samorządu Uczniowskiego: mgr Katarzyna Rożek, mgr Anna Fołtyn

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. W naszej szkole tak jest, co roku we wrześniu uczniowie przystępują do wyboru swojego przedstawiciela. W roku szkolnym 2015/2016 jest nim Marta Malczewska

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Jest to funkcja reprezentatywna i bardzo odpowiedzialna.

 

Obowiązki Przewodniczącego:

1. Pisanie okolicznościowych przemów oraz ich wygłaszanie (Dzień Edukacji Narodowej, Studniówka, pożegnanie maturzystów).

2. Rozliczanie się z działań Samorządu przed Dyrekcją (sprawozdanie z działalności).

3. Odpowiadanie za podejmowane działania.

4. Stały kontakt z Dyrektorem, wice Dyrektorem oraz Gronem Pedagogicznym oraz społecznością uczniowską.

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Samorząd zapewnia pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunku uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych szkoły,

2. Stwarza możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się i przejmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę,

3. Kształtuje umiejętność zespołowego działania, stwarza warunki do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

4. Samorząd przygotowuje różnego rodzaju gazetki ścienne dotyczące często poruszanych tematów złego postępowania oraz dekoruje szkołę z okazji świąt i zmieniających się pór roku.

5. Samorząd organizuje dyskoteki, ale także inne imprezy, do których angażuje dużą grupę uczniów.

 

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates