background

Plan pracy SU


Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

 

 

Wybór do S.U.

 

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

 

Otrzęsiny i Dyskoteka Otrzęsinowa

Przygotowanie  konkurencji dla klas pierwszych

Zorganizowanie  dyskoteki

Zagospodarowanie tablicy S.U.
(świetlica szkolna)

 • regulamin S.U.
 • plan pracy S.U.

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • Złożenie  życzeń gronu pedagogicznemu przez przedstawiciela  SU
 • pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii

 

„Chciałabym/chciałbym, aby w tym roku samorząd  uczniowski…”

 

 • Konkurs na najciekawszy pomysł uczniów dotyczący pracy samorządu

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
 • udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

21 listopada Dzień życzliwości i pozdrowień

 • Przygotowanie plakatu na którym uczniowie i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia
  (tablica SU).

 

Europejski Dzień Języków Obcych

 • Dekorowanie sal flagami, godłami, herbami innych krajów.
 • Akademia szkolna w  wykonaniu uczniów prowadzonych przez nauczycieli j.obcych.
  (przedstawienie  po angielsku)

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki

 • akcent mikołajkowy na tablicy S.U.
 • drobne upominki od Mikołaja dla  nauczycieli i uczniów

 

Wigilia szkolna

 • Życzenia świąteczne od SU, symboliczne przełamanie się opłatkiem podczas jasełek przygotowanych pod kierunkiem …. (dzień galowy)

Symbole świąteczne

 • Tablica  S.U. o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów

 

Zbiórka świąteczna

 • Zbieranie  słodyczy, pomocy szkolnych dla podopiecznych DPS             w Niedabylu

Styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • Pomoc sztabowi, działającemu przy LO im. AK w Białobrzegach, w zorganizowaniu koncertu i zbiórki pieniędzy na ulicach powiatu na cel fundacji Jerzego Owsiaka. Pomoc w pozyskiwaniu prywatnych sponsorów, przygotowania dekoracji, prowadzenia koncertu oraz obsługi technicznej finału.

Współpraca z Radą Pedagogiczną

 • przedstawienie wyników nauczania     i zachowania najlepszych uczniów na tablicy SU
 • przygotowanie sprawozdania              z działalności SU za 1 semestr

Bal Studniówkowy

 • Przemowa Przewodniczącego SU skierowane do uczniów klas maturalnych.

LUTY

Walentynki

 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły)

 

Rocznica powstania Armii Krajowej

 • Gazetka okolicznościowa na tablicy SU
 • TEST WIEDZY O ARMII KRAJOWEJ (niepytajka albo pochwała wychowawcy/dyrektora)

Wieczór Filmowy  luty/marzec

 • zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów, należących do klasyki wg propozycji uczniów

Marzec

Dzień Kobiet

 • przygotowanie życzeń przez chłopców
 • pomoc przy organizacji  rajdu babskiego

 

Dzień Wiosny

 • akcja „przebieranie – nie pytanie”
 • dzień zielony
 • topienie  Marzanny

 

Kwiecień

Wielkanoc

 • przygotowani kartek świątecznych dla  nauczycieli

 

Dzień Otwarty-Promocja Szkoły

 • Pomoc w organizacji dnia otwartego dla uczniów klas III gimnazjum z terenu powiatu białobrzeskiego oraz dla wszystkich zainteresowanych rekrutacją do LO im. AK w Białobrzegach.

Maj

 

 

 

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 • akcenty poświęcone temu świętu (dekorowanie  szkoły)
 • udział przedstawicieli S.U. w apelu

 

Dzień Matki

 

 

 • akcent na Tablicy SU poświęcony temu świętu

 

Dzień Europejski

 • targi europejskie – przygotowanie przez klasy  stoisk  reklamujących wybrane kraje Europy
 • konkurs ogólnej wiedzy o Europie

Czerwiec

 

Dzień Dziecka- Dzień Talentów

 

 

 • Organizacja pokazu talentów uczniów naszej szkoły
 • Mecz piłki nożnej/siatkówki nauczyciele  kontra uczniowie

Bezpieczne Wakacje

 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Zakończenie roku szkolnego

 • pomoc w przygotowaniu akademii

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2018/2019

 • podsumowanie działalności S.U.         i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

 

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates