background

Pedagog szkolny

„KAMPANIA: Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania"

Kampania jest odpowiedzią na wzrastającą liczbę przypadków zażywania przez młodzież leków dostępnych bez recepty w celu odurzania się. Adresatami kampanii są rodzice oraz nauczyciele. Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

kampania

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”. Bezpośrednimi adresatami kampanii są dorośli - rodzice i nauczyciele młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom.

W ramach kampanii przygotowane zostały publikacje, które są dostępne również w wersji elektronicznej, na stronie KBPN:

Materiały do pobrania:

- podręcznik dla rodziców pt.: "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii";

- scenariusz zajęć z rodzicami dla nauczyciela pt.: "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi".

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kampanii

- http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3040157

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Partnerami kampanii są: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

2018  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates