background

Zarys historii Liceum

Myśl o utworzeniu szkoły średniej w Białobrzegach zrodziła się tuż po wyzwoleniu w 1945 roku i zaraz podjęto odpowiednie starania, by ją zrealizować. Inicjatorami byli miejscowi obywatele: Krystyna Pelletier, Rudolf Bautsch, Michał Gruszczyński, Jan Jasiorowski, a także nauczyciele pracujący tu już przed wojną i podczas okupacji: Aleksander Kołodziejski (długoletni kierownik Szkoły Podstawowej), Mieczysław Kołodziejski, Filip Pająk, Henryk Krzesiński oraz kierownik Szkoły Podstawowej w latach 1952-56 Jan Kupiec. Działania te nie przynosiły jednak skutków, dopiero utworzenie powiatu w Białobrzegach od 1 stycznia 1956 roku na nowo ożywiło owe starania i przyśpieszyło ich spełnienie.

Decyzją Ministra Oświaty od 1 września 1956 r. zostało powołane w Białobrzegach i zaczęło funkcjonować Liceum Ogólnokształcące, jako jednostka organizacyjnie związana ze Szkołą Podstawową. Pierwszym dyrektorem został Edmund Szafraniec a Jego zastępcą – Filip Pająk. Do dwóch pierwszych klas licealnych (wtedy ósmych) przyjęto 80 uczniów. Tak było przez kilka lat jeszcze ze względów organizacyjnych, zwłaszcza lokalowych (budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 31 (dziś Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna). Nauka odbywała się na pełne dwie zmiany. Z powodu tych trudności rozpoczęto starania o budowę nowego obiektu.

Zaczęto ją latem 1960 roku, a już w styczniu 1962 r. oddano do użytku budynek przy ul. Targowickiej 3, w którym białobrzeskie LO mieści się obecnie. Edmund Szafraniec wspomina: „Zajęcia szkolne w nowym obiekcie zaczęły się po feriach zimowych w styczniu 1962 r. Wprawdzie przez kilka następnych miesięcy musiano szkołę odpowiednio urządzać (dodatkowe instalacje, gabinety, pracownie itp.), ale w porównaniu do warunków jakie były w starym budynku, był to pełny komfort. Nie tylko nowe były ściany, ale nowe wszystkie meble, pomoce naukowe, wyposażenie sal. Z budynku bez żadnych instalacji, z pyłochłonowaną podłogą, z piecami kaflowymi przenieśliśmy się w inny wiek, w inną jakość. Dziś wydaje się to prawie normalne, ale wówczas? 35 lat temu? W latach następnych w budynku tym dokonano wiele adaptacji, ale jego trzon do dziś pozostaje w pierwotnym kształcie”.

Odnotować tu należy wyjątkowe zaangażowanie Rodziców, a zwłaszcza: Jana Nowackiego, Tadeusza Federowicza, Czesława Falkowskiego, Stanisława Jankowskiego, Franciszka Engelhardta, Władysława Kucharskiego, Juliana Ostrochulskiego, Stefana Rudzkiego, Władysławy Głaczkowskiej.

Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w maju i czerwcu 1960 roku w wolno stojącym budynku przy ul. Kościelnej 29, gdzie mieściła się sala gimnastyczna (potem Żłobek Miejski, dziś własność prywatna). W rok po powstaniu LO, od 1 września 1957 r. uruchomiono internat, początkowo w prywatnym budynku państwa Suchowskich przy ul. Piekarskiej 15. Za dyrekcji Henryka Suwały wybudowano i oddano do użytku nowy obiekt przy ul. Żeromskiego 84 – Internat Międzyszkolny (dziś Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Białobrzegach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białobrzegach ).

Dyrektor Henryk Suwała kontynuował prace modernizacyjno-adaptacyjne budynku i placu szkolnego, podjęte przez swoich poprzedników oraz podejmował nowe. Zorganizował i wyposażył pracownie: chemii, zajęć praktyczno-technicznych, historii i geografii przy udziale nauczycieli tych przedmiotów. Spowodował wykonanie wodociągu i kanalizacji lokalnej w budynku szkolnym oraz doprowadzenie gazu. Zagospodarował plac szkolny – zadrzewiono go przy udziale specjalistów z Kórnika, na boisku zbudowano urządzenia sportowe i lodowisko. Były to efekty współpracy z Polską Akademią Nauk, zawiązanej za tej dyrekcji.

Jan Dąbrowski wspominał: „Po objęciu funkcji dyrektora w 1974 roku zapoznałem się z dokumentacją szkoły, natrafiłem na projekt budowy sali gimnastycznej. Projekt był opracowany na zlecenie poprzedniego dyrektora, mgr Henryka Suwały. Postanowiłem kontynuować rozpoczęte dzieło”. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Rolniczego w Białobrzegach, które zostało zakładem opiekuńczym LO i projekt budowy nowej sali gimnastycznej umieściło w swoich planach na 1976 r.

W tym czasie jednak planowano reorganizację oświaty i wprowadzenie „dziesięciolatki”. Białobrzeskie LO miało być nią zastąpione; by tego uniknąć, doprowadzono do powstania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w roku szkolnym 1980/81 – połączono organizacyjnie i lokalowo Liceum Ogólnokształcące z Szkolą Podstawową nr 2. Ponownie więc podniesiono sprawę rozbudowy obiektu o salę gimnastyczną, budynek z 12 pracowniami przedmiotowymi, bibliotekę i czytelnię, a w łączniku o stołówkę i świetlicę szkolną. Termin oddania zaplanowano na wrzesień 1985 r. Opracowano dokładny plan zagospodarowania i wyposażenia obydwu budynków (starego i nowego) oraz sali gimnastycznej, stołówki i kuchni – przy ogromnym wkładzie nauczycieli, którzy sporządzili odnośne wykazy. Na ich podstawie dyrekcja przygotowała dokładne zapotrzebowanie na sprzęt i pomoce naukowe oraz uzyskała z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu potwierdzenie finansowania przedsięwzięcia. W 1983 roku zbudowano nowe ogrodzenie placu szkolnego, malowane po zajęciach przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Wiele pracy włożono też w uporządkowanie obydwu budynków, w instalowanie pomocy naukowych.

Nowy obiekt oddano do użytku – zgodnie z planem – we wrześniu 1985 roku. Urządzono tu 12 pracowni przedmiotowych dla potrzeb LO i starszych klas SP nr 2.

Irena Jankowska, dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących od września 1985 r., kontynuowała prace związane z zagospodarowaniem nowego obiektu, a w starym budynku przeprowadziła kapitalny remont (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, biały montaż w całej szkole, naprawa dachu i wymiana parkietu w sali gimnastycznej).

Od 1990 roku przestał funkcjonować Zespól Szkól Ogólnokształcących i siedzibą LO znów został budynek przy ul. Targowickiej 3. Do wspólnego użytkowania pozostały: biblioteka, stołówka, boisko i duża sala gimnastyczna. Nowy dyrektor, Bohdan Suchowski, uruchomił Klub Młodzieżowy w pomieszczeniach nieczynnej już kotłowni (z częścią gastronomiczną), siłownię (w związku ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego), zmodernizował pokój nauczycielski i pomieszczenia administracyjne (sekretariat, gabinet dyrektora, księgowość). Za tej dyrekcji uruchomiono też nowoczesną gazową kotłownię w budynku internatu oraz podniesiono estetykę fasady budynku (elewacja) i jego otoczenia (kostka).

 

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates