background

Z dziejów dydaktyki


 

Edmund Szafraniec wspomina: „Pierwsza rekrutacja została dokonana w bardzo krótkim czasie – w ciągu półtora tygodnia, gdyż do ostatniej niemal chwili nie było wiadomo czy liceum powstanie. Na inauguracji roku szkolnego 1956/57 obecni byli przedstawiciele władz powiatowych, wizytator Ministerstwa Oświaty i delegat Kuratorium z Kielc. Bardzo licznie przybyli także mieszkańcy Białobrzegów”.

A potem: „Do chwili przejścia do nowego budynku, każdego roku przyjmowano 75-80 uczniów, dopiero od 1961 r. nabór zwiększono. Szkoła zawsze cieszyła się powodzeniem i każdego roku wykonywano zaplanowany nabór”.

I wreszcie: „Pierwszy egzamin maturalny odbył się w maju i czerwcu 1960 r. Cały czas obecny był wizytator Kuratorium z Kielc. Był to wielki egzamin nie tylko dla uczniów, ale także dla całego grona nauczycielskiego i dyrekcji. Egzamin w ocenie władz oświatowych wypadł bardzo dobrze, czego efektem była pochwała dla grona i dyrekcji szkoły. Duża grupa pierwszych maturzystów dostała się na studia”.

Pierwszymi nauczycielami w nowo powstałym LO byli: Edmund Szafraniec, Wanda Szafraniec, Leon Kochańczyk – od 1956 r. W dwa lata później Jadwiga Parszewska (Suwała) i Henryk Suwała, a w rok po nich – Teresa Zientara (Łucarz). Większości przedmiotów w klasach Licealnych uczyli jeszcze nauczyciele ze Szkoły Podstawowej, bardzo doświadczeni i cenieni: Kazimiera Korczak, Genowefa Pytko, Stefania Jurys, Aleksander Kołodziejski, Filip Pająk, Henryk Krzesiński, Józef Bajorski, Józef Pękacki.

W następnych latach przybywali nowi, najczęściej bezpośrednio po studiach lub z innych placówek. W trzy lata po powstaniu LO obsada była pełna i wszyscy mieli kwalifikacje do szkoły średniej. Dziś jest to już kadra w pełni przygotowana do pracy w Liceum Ogólnokształcącym – wszyscy z tytułem magisterskim, większość ze studiami podyplomowymi, niektórzy z II stopniem specjalizacji zawodowej, inni w trakcie przygotowania do jej zdobycia. Większość to absolwenci tej szkoły: panie Zofia Miecznikowska, Elżbieta Więckowska, Stanisława Leksińska, Agnieszka Olszewska, Dorota Matuszczak, Monika Popis (bibliotekarka). Panowie: Bohdan Suchowski, Ryszard Krzesiński.

Wróćmy do wspomnień P. E. Szafrańca: „Ważniejsze od kwalifikacji były entuzjazm i zaangażowanie nauczycieli w pracy z młodzieżą. Ambicją młodego grona nauczycielskiego było powstanie szkoły na wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym. Efektem tego wysiłku grona i młodzieży był fakt, że w latach 1962-1964 zajmowaliśmy 3-4 miejsce we współzawodnictwie między szkołami woj. Kieleckiego w rekrutacji na studia wyższe”.

Prześledzimy tę działalność w następnych latach. Pan Henryk Suwała wspomina o nawiązaniu współpracy z Polską Akademią Nauk, a w efekcie – spotkania Grona, Rodziców i młodzieży z najwybitniejszymi naukowcami, fundowanie nagród dla najlepszych absolwentów. W foto-reportażu „W Białobrzegach uczą nowocześnie” („Chłopska Droga” nr 36/1973) odnotowano: „Nauczyciele nie tylko dobrze uczą, o czym świadczy liczba absolwentów liceum, którzy co roku dostają się na wyższe studia, ale i wychowują młodzież w poczuciu obowiązku obywatelskiego. Każdy z nauczycieli prowadzi kółko zainteresowań. Urządzają okolicznościowe konkursy i wystawy. Raz do roku organizują wraz ze swoimi klasami wieczorki towarzyskie z wieloma atrakcjami, jak przedstawienia, quizy, recytacje (...). Chcąc stworzyć młodzieży możliwość godziwego, kulturalnego spędzenia czasu, otwarto w internacie „Klub pod Rurą”. Prace malarskie wykonali byli i obecni wychowankowie szkoły. Co roku organizowane są wycieczki do Warszawy, Krakowa i miast ważnych dla polskiej historii, do teatrów, muzeów, galerii (nawet w Dreźnie), wreszcie w piękne okolice rodzinnego województwa. Najciekawszą imprezą nagradzana zostaje klasa, która wyróżnia się w nauce, estetyce, pracach społecznych, czytelnictwie”.

Pan Jan Dąbrowski zaznaczył podobnie:” Stałą troską dyrekcji, nauczycieli i rodziców, było zwiększenie udziału uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych. Podkreślić należy bardzo ciekawą formę tzw. wieczorków klasowych – w każdym miesiącu inny zespół uczniowski przygotowywał program artystyczny według swojego pomysłu. Były to ciekawe imprezy dla uczniów i ich rodziców. W każdym roku w maju były organizowane Dni Kultury Szkolnej, a w czasie ich trwania – wystawy, konkursy, spotkania z aktorami, bibliotekarzami. Zauważyć tu trzeba zwłaszcza różnorodne formy tych działań pod opieką: mgr Jadwigi Suwałowej, mgr Teresy Łucarzowej, mgr Leona Kochańczyka, mgr Zdzisława Doleżyńskiego, mgr Ryszarda Krzesińskiego, mgr Urszuli Kwilowej, mgr Stanisławy Leksińskiej i mgr Elżbiety Więckowskiej.

Pierwsze efekty na miarę województwa, rejonu i kraju przyniosła praca pozalekcyjna mgr J.adwigi Suwałowej, przez wiele lat opieki Sekcji Kultury Samorządy Szkolnego. Odnotujmy te najbardziej znaczące:

· I miejsce Pawła Frączyka w Ogólnopolskim Konkursie „Co to znaczy być patriotą?” („Na Przełaj” – 1980)

· V miejsce Tomasza Zapalskiego w finale krajowym Turnieju Krasomówczego (Golub-Dobrzyń -–1986), Magda Lipiec i Marta Marzec – uczestniczki eliminacji centralnych w 1987 i 1989 r.

· I miejsce Teatrzyku „Aluzyjka” w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich (Radom – 1984)

· III miejsce Sabiny Zalewskiej w eliminacjach okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Kielce 1978) – udział w eliminacjach centralnych w Warszawie.

 

Sabina Zalewska, uczennica maturalnej klasy w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach, znalazła się w dziesiątce laureatów Okręgowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

- Nie spodziewam się, że zostanę zakwalifikowana na ogólnopolską olimpiadę do Warszawy – mówi Sabina.

- W czym więc upatrywać sukcesu?

- W zainteresowaniach, dość solidnej pracy, a przede wszystkim w dużej pomocy polonistki – mgr Jadwigi Suwałowej.

- Proszę o kilka szczegółów...

- Zawsze lubiłam humanistykę i jakby na przekór, trafiłam do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Nie zaniedbywałam jednak literatury, filmu, teatru. Uczęszczałam poza tym na zajęcia fakultatywne z języka polskiego. Do olimpiady ”przymierzałam” się już w zeszłym roku, więc przygotowania do eliminacji rozpoczęły się wcześniej ...

- Jak się czujesz jako laureatka?

- Jestem bardzo uradowana, podobnie jak cała klasa, ba szkoła, znajomi.
(„Życie Radomskie”, 11.III.1978 – Rozmawiała: B. Dobrzyńska)

· III nagroda dla Haliny Zielińskiej w Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. B. Leśmiana (Iłża 1987).

Po utworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących od września 1981 r. było więcej klas niż sal, co utrudniało organizację zajęć, zwłaszcza pozalekcyjnych, a mimo to nauczyciele pracowali przygotowując młodzież do licznych konkursów i olimpiad. Działało kilka zespołów artystycznych, sportowych, turystycznych, choć opiekunowie nie otrzymywali za tę pracę wynagrodzenia. Wcześniejsze dokonania wpisane w konkurs „Młodością Silni” inspirowany przez KoiW w Radomiu czy „3xM” – owocowały kolejnymi wyróżnieniami i nagrodami dla uczniów i nauczycieli LO w Białobrzegach, ale przede wszystkim wzbogacały intelektualnie i duchowo.

Mgr Teresa Łucarz, opiekunka Klubu Filmowego, wspomina: „Nakręcali filmy według własnych scenariuszy, przygotowywali przestrzeń, wykazując wyjątkową siłę wyobraźni, potem dyskutowali, kłócili się twórczo, ale dla kilkuminutowego efektu potrafili pracować tygodniami”. Padały nazwiska: Andrzej Rogalski, Sławomir Federowicz,

Piotr Bogusz, Sylwester Karasiński, Izabella Dorota Dukaczewska, Ireneusz Rzeczkowski, Bożena Szymańska i wielu innych.

„Wprowadzenie stanu wojennego 13.XII.1980 r. wprowadziło wiele zakłóceń w tej pracy, ale jej nie zatrzymało” – stwierdził mgr Jan Dąbrowski. Poinformował zaraz „w 1982 r. powstało Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, którego pierwszym prezesem został mój syn Jacek”. O działalności tego koła szybko stało się głośno nie tylko w województwie, ale i w kraju. Pracę tę organizowała mgr Urszula Kwil razem ze swym mężem Stefanem. Ważniejsze z dokonań:

IV miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkolnej – PTSM Kraków - 1989 (drużyny pięcioosobowe), V – w 1992 r., II – w 1993 r.

I miejsce w Konkursie na najlepsze SKKT – PTTK w woj. Radomskim – 1989r., 1990.

I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym – eliminacje wojewódzkie i udział w eliminacjach centralnych:

zespół – Wojciech Lange, Michał Krzesiński, Paweł Choroś – Słupca 1990

zespół – Marcin Kwil, Adam Puc, Krzysztof Ways – Kielce 1992.

zespół – Adam Puc, Krzysztof Ways, Urszula Barańska – Żary 1993.

Wspominany już Konkurs Krasomówczy w Golubiu-Dobrzyniu organizowany był przez działaczy PTTK. Białobrzeskie Liceum ma w tej dziedzinie swoistą tradycję – konsekwentnie przez ponad 10 lat reprezentuje woj. radomskie w tym turnieju, z bardzo wysokimi lokatami. Od mgr Jadwigi Suwałowej przejęła pałeczkę inna polonistka – mgr Halina Najda, a Jej podopieczne znalazły się w ścisłej czołówce krajowej.

Odnotujmy:

· Nagroda Publiczności dla Agnieszki Staniszewskiej w 1990 r. oraz I miejsce w 1991 roku.

· II miejsce dla Eweliny Gonery (Goluń-Dobrzyń 1994), udział w eliminacjach centralnych (1995).

Pani mgr Halina Najda prowadzi szeroko pojętą działalność nauczyciela języka polskiego – humanisty. Oto najbardziej znaczące efekty:

· I miejsce Renaty Dudek w eliminacjach wojewódzkich i udział w eliminacjach centralnych Olimpiady Filozoficznej (1989 i 1990 r.)

· I miejsce Agnieszki Staniszewskiej w eliminacjach centralnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Warszawa 1992).

· XIII Agnieszki Chojnackiej (z tytułem finalisty).

· Anna Kubicka laureatka finału krajowego Ogólnopolskiego konkursu „Europa w szkole” (rok szkolny 1993/94 – Warszawa – wyjazd do Anglii i Francji).

Mgr Stanisława Leksińska, absolwentka LO w Białobrzegach, ucząca tu historii, również przygotowuje swoich uczniów do udziału w licznych konkursach i olimpiadach, odnotowując znaczące osiągnięcia. I tak:

· Tomasz Zapalski uczestniczył w eliminacjach centralnych Olimpiady

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (1984, 1986).

· Agnieszka Chojnacka zajęła II miejsce w finale krajowym Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Dziedzictwo Daszyńskiego: Demokracja – Niepodległość – Humanizm” (1991r.), a Agnieszka Staniszewska – wyróżnienie.

· Ewa Kalafarska – uczestniczyła w finale krajowym tegoż konkursu w 1992 r.

Mgr Elżbieta Więckowska, także absolwentka LO w Białobrzegach, uczy tu języka rosyjskiego. W 1985 r. Jej podopieczna Marzena Pełka została finalistką eliminacji centralnych Olimpiady Literatury Języka Rosyjskiego. Uczennica mgr Leona Kochańczyka, Ewa Kujawska, zajęła IV miejsce w finale krajowym Olimpiady Języka Francuskiego i Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Francuskiej w 1995 r.

W 1984 r. podjęła tu pracę absolwentka pierwszego rocznika (1959/60), mgr Zofia Miecznikowska. Uczyła języka polskiego, będąc zarazem nauczycielem – doradcą tego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych woj. radomskiego. W macierzystej szkole jest opiekunem Szkolnego Koła Towarzystwa Kultury Teatralnej, Klubu Recytatora i Grupy Teatralnej WYRAZ – kontynuując chlubne tradycje białobrzeskiego LO, zapoczątkowane przez mgr Jadwigę Suwałową, na gruncie przygotowanym jeszcze przez mgr Kazimierę Korczakową. Nauczanie zintegrowane i szkoła otwarta to Jej pedagogiczne „credo”. Oto najważniejsze efekty tej pracy – współdziałania z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami:

· Małgorzata Bednarek w finale krajowym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (Białystok – 1989).

· Ewa Dominiak, Magdalena Krawczyk, Magdalena Kacprzak – III nagrody w Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. B. Leśmiana (Iłża – 1989, 1993, 1994).

· Magdalena Krawczyk, Magdalena Kacprzak – wyróżnienie w finale krajowym I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze” (Częstochowa – 1991).

· Magdalena Krawczyk – III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. J. Kochanowskiego (Czarnolas 1992).

· Beata Chruścińska – wyróżnienie w międzywojewódzkich eliminacjach OKR – w turnieju Teatrów Jednego Aktora (Tarnobrzeg 1994).

· Iza Kuźmińska – wyróżnienie w Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim „Zaduszki Poetyckie” – Piotrków Trybunalski 1991.

· Koło TKT – Ogólnopolski Konkurs „Bliżej Teatru” – główna nagroda – Warszawa 1993.

· Iwona Banachowicz – udział w eliminacjach centralnych XXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Warszawa 1995).

Grupa teatralna „Wyraz”

· Wyróżnienie w finale krajowym Ogólnopolskiego Festiwali Teatrów Amatorskich za impresję poetycką „Zmory wiosenne” według B. Leśmiana (Rzeszów 1989).

· Główna nagroda „Złotej Gęsi” w XII i XIII Spotkaniach z Poezją Gałczyńskiego (Ruciane – Nida 1992, 1993).

Od 1992 r. mgr Zofia Miecznikowska współpracowała z mgr Ewą Krześniak, najmłodszą nauczycielką języka polskiego, bardzo aktywnie włączającą się w działalność Szkolnego koła Kultury Teatralnej (od 1994r. jest współopiekunką) oraz organizację edukacji filmowej w białobrzeskim LO („Kino w Szkole” – lata 1992-1994).

Nie tylko przedmioty humanistyczne cieszyły się takim zainteresowaniem – tzw. „ścisłe” – również.

Barbara Różalska startowała w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej (1976r.), Piotr Markiewicz dwukrotnie był laureatem Konkursu Matematycznego dla klas I-II (1982-1983) – a w 1985 r. – finalistę Konkursu Matematycznego WSI (opiekun mgr Jan Dąbrowski). (1982-1983) – a w 1985 r. – finalistę Konkursu Matematycznego WSI (opiekun mgr Jan Dąbrowski).

Maciej Kujawski zajął I miejsce w finale V Konkursu Matematyczno – Fizyczno - Chemicznego WSI w Radomiu (w zakresie matematyki – 1988 r.). Jego Opiekun mgr Bohdan Suchowski, zainicjował też w 1986 r. działalność Koła Komputerowego. „Słowo Ludu” (nr 288/1987) w artykule „Kuźnia talentów” donosi: „Koło komputerowe działa zaledwie od roku, ale jak działa ... Maciek Kujawski opracowuje już testy edukacyjne. Jeden z nich posłużył nauczycielom w czasie egzaminów wstępnych. Chłopcy twierdzą, że gry i zabawy na monitorach ich nie interesują – 6 komputerów „Spectrum” służy do poważniejszych celów.

- Mamy dość „Amstrada” – na pewno się przyda -dodaje matematyk i informatyk mgr Bohdan Suchowski”.

Kontynuuje tę pracę dbając o doposażenie pracowni mgr Krystyna Suchowska.

Mgr Irena Jankowska, wówczas dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących, informuje: „ W nagrodę za dobre wyniki młodzież nasza otrzymała pieniądze na wyposażenie pracowni komputerowej od Przewodniczącego ds. Młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego – później prezydenta RP”.

We wspomnianym już konkursie WSI Artur Żołądkiewicz zajął V miejsce (1996 – opiekun mgr Dorota Matuszczak), a uczniowie: Robert Stykowski (1995), Paweł Fołtyn, Marta Sadowska, Katarzyna Zielińska i Damian Rudzki (1996r.) byli finalistami tego konkursu w zakresie chemii (opiekun – mgr Anna Włodarczyk).

Do Olimpiady Biologicznej systematycznie przygotowuje swoich podopiecznych p. U. Kwil od 1978 r. Aneta Pośnik była finalistką eliminacji centralnych w 1994 r. Od 1991 r. zaś mgr Urszula Kwil propaguje wśród młodzieży program Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – w 1992 r. Aneta Pośnik była laureatką eliminacji centralnych.

Mgr Ryszard Krzesiński, także absolwent LO, wspomina: „Początki – to brak bazy do prowadzenia lekcji i zajęć sportowych. Duży zapał młodzieży i zaangażowanie nauczycieli niwelują te problemy. Bierzemy udział w wielu dyscyplinach, a w grach zespołowych (piłka siatkowa i ręczna) liczymy się w woj. kieleckim. Indywidualnie rozwijają się talenty lekkoatletyczne: Marcin Pękacki, Ryszard Krzesiński w rzutach, Bogdan Barszcz w skokach – dobijają do krajowej czołówki juniorów.

Z inicjatywy mgr Henryka Suwały wybudowano wspaniałe boisko szkolne z miejscem do gier sportowych, bieżnię i urządzenia do uprawiania lekkiej atletyki. W latach następnych baza ta pozwoliła wyszkolić wielu dobrych lekkoatletów w kategorii juniorów, którzy z powodzeniem startowali Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży Szkolnej. Byli to: Robert Łuszkiewicz, Zbigniew Rumniak, Robert Paciorek, Mikołaj Kubica, Jacek Majewski, Dariusz Szymański, Rafał Gumowski - wszyscy w rzucie młotem. Lech Krzesiński i Arkadiusz Śliwa w skokach, Iwona Różańska w pchnięciu kulą, Grażyna Besińska w skoku w dal i biegu na 100 m. przez płotki. Rekordy szkoły w lekkiej atletyce mają wymowę i dziś. Lata osiemdziesiąte – to doskonała pozycja białobrzeskiego LO w zawodach Szkolnej Ligi LA, biegach przełajowych i łyżwiarstwie dziewcząt.

Uszczuplenie bazy szkolnej i praktyczna likwidacja boiska (w związku z powstaniem ZSO, a potem jego rozwiązania) spowodowało, że w ostatnim okresie nastąpiło duże zainteresowanie koszykówką. Wyrazem tego jest udział drużyny chłopców w rozgrywkach makroregionu i zdobycie II miejsce „srebra” wśród szkół woj. radomskiego. Duży tu był wkład pracy Iwony Śliwy – także nauczyciela wychowania fizycznego w naszym LO”.

Odnotować jeszcze należy działalność Koła Plastycznego pod opieką mgr Zdzisława Doleżyńskiego – artysty plastyka, laureata wielu nagród wojewódzkich i krajowych. W 1982 r. założył teatr kukiełkowy – uczniowie sami przygotowywali lalki i elementy scenografii, a przedstawienia prezentowano we wszystkich szkołach i przedszkolach naszego miasta i okolic.

Z wybitnie uzdolnionymi mgr Zdzisław Doleżyński prowadził zajęcia indywidualne. „Rafał Rzeczkowski ma w szkolnym holu pokaźnych rozmiarów wystawę swoich rysunków. Bardzo ciekawe są studia nad martwą naturą i szkice ręki” (art. Kuźnia talentów – „Słowo Ludu”, nr 288/1987). Dorota Kwil prezentuje swoje interesujące prace na kolejnych wystawach w Galerii Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury; Andrzej Kacprzak ukończył studia w ASP w Łodzi; Anna Kulińska studiowała architekturę, Anna Witkowska – studiowała malarstwo w Holandii, a dzieci mgr Zdzisława Doleżyńskiego, absolwenci LO – zagłębiają tajniki dekoracji wnętrz (Łukasz ASP w Warszawie) oraz konserwacji zabytków (Ewa – UMK w Toruniu).

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates