background

Powstanie Liceum

 

Powstanie Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach

 

Kilkakrotne próby utworzenia w Białobrzegach szkoły średniej powiodły się dopiero w 1956 roku. Decyzją ówczesnego Ministra Oświaty od 1 września tego roku zaczyna funkcjonować w Białobrzegach Liceum Ogólnokształcące, które przyjmuje uczniów do klas pierwszych licealnych, a według ówczesnego nazewnictwa do klasy ósmej. W ciągu kolejnych prawie sześciu lat nauka odbywała się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej. Dopiero jesienią 1959 roku zostaje położony kamień węgielny, a w styczniu 1962 roku, nowy budynek wybudowany specjalnie na potrzeby LO, zostaje oddany do użytku. W budynku mieściło się wówczas 12 pracowni w większości z zapleczami dydaktycznymi, sala gimnastyczna i potrzebne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. W kolejnych latach wnętrze budynku będzie ulegać przebudowie i adaptacji stosownie do potrzeb określonego okresu, jednak bryła budynku i jego elewacja frontowa zachowają swój pierwotny charakter. W okresie istnienia Zespołu Szkól Ogólnokształcących w latach 1986-1990 LO funkcjonuje w nowo dobudowanym budynku. Jest to jednak tylko epizod w historii szkoły. Znacznie ważniejszy jest fakt, że wraz z nowym budynkiem obecnej SP nr 2 dobudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną i zaplecze socjalne z których korzystają obie szkoły.

Wraz z powstaniem w Białobrzegach Liceum Ogólnokształcącym zaistniała konieczność zwiększenia kadry nauczycielskiej. Pierwszymi nauczycielami LO byli: Edmund i Wanda Szafrańcowie oraz Leon Kochańczyk. To grono uzupełniała kadra z białobrzeskiej Szkoły Podstawowej. Jednak już po trzech latach od powołania LO, szkoła zyskała własną kadrę nauczycielską, która przygotowywała młodzież do składania egzaminów maturalnych i dalszej nauki na wyższych studiach. Pierwszy egzamin maturalny odbył się wiosną 1960 roku. Od tego momentu mury Liceum opuściło około 2500 absolwentów. W 1996 roku z okazji czterdziestolecia szkoły zorganizowano I Zjazd Absolwentów, na którym spotkało się po latach znaczne grono uczniów i wychowawców tej szkoły. W czasie przygotowań do tej uroczystości padł pomysł by szkole nadać imię, Pomysł został zrealizowany 25 kwietnia 1998 roku kiedy to LO otrzymuje sztandar i imię Armii Krajowej. W trakcie tej uroczystości przed budynkiem szkolnym odsłonięto tablicę pamiątkową z nazwiskami nauczycieli prowadzącymi tajne nauczanie podczas II wojny światowej. W ciągu pięćdziesięciu pięciu lat funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego szkoła kierowali: Edmund Szafraniec, Marian Przygoda, Henryk Suwała, Jan Dąbrowski, Irena Jankowska, Bohdan Suchowski, Wiesława Sroka i Iwona Śliwa.

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates