background

Odpowiedzialność karna nieletnich – prelekcja

Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy także szkół. W klasie, szatni, czy na boisku szkolnym coraz częściej dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

W ramach działań profilaktycznych 18 listopada 2019 roku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji została przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej prelekcja dla uczniów wszystkich klas I. Spotkanie poprowadziły : sierżant sztabowy pani Ewa Kozyra oraz starszy posterunkowy pani Magdalena Zawadzka-Miros z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Spotkanie obejmowało szereg zagadnień:
• Kto to jest osoba nieletnia?
• Jakie prawa i obowiązki ma nieletni/nieletnia?
• Odpowiedzialność karna nieletnich.

Kolejnym etapem spotkania z młodzieżą była pogadanka na temat korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Uświadomiła ona zebranym, jakie konsekwencje niesie za sobą pochopne i nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. Poruszono także temat cyberprzemocy i cyberstalkingu. Ważnym punktem spotkania były zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień. Dotyczyły one palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych zwanych dopalaczami. Prelekcja była kontynuacją działań profilaktycznych realizowanych w szkole -,,Potencjalne zagrożenia związane ze stosowaniem elektronicznych papierosów”. Była to dla nich interesująca i ciekawa lekcja, dzięki której będą odpowiedzialni i ostrożni w codziennym życiu.

Katarzyna Rożek, Anna Fołtyn

2020  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates