background

Wycieczka do Płocka

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” — Jan Paweł II
Kształtując postawy patriotyczne uczniów, 7 listopada, uczniowie klas 1A8 oraz 1D8 Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach uczestniczyli w wycieczce do Płocka. Zwiedzanie rozpoczęto od Muzeum Mazowieckiego, które jest najstarszym muzeum publicznym w kraju (1821 r.). W muzeum uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcji nt. Secesja na ekspozycji. Na podstawie obiektów prezentowanych we wnętrzach muzealnych poznali cechy charakteryzujące sztukę secesji, jak również rzeźbę i malarstwo Młodej Polski.

Z informacjami i wydarzeniami na temat dziejów osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich uczniowie mieli okazję zapoznać się w Muzeum Żydów Mazowieckich. W nowoczesnej multimedialnej formie uczniowie poznali elementy kultury Żydów w Polsce na przykładzie kuchni, muzyki, świąt i zwyczajów oraz architektury żydowskiej.
W Towarzystwie Naukowym Płockim (TNP), które jest najstarszym z istniejących towarzystw naukowych w Polsce (3 czerwca 1820 r.) kierownik Archiwum mgr Agnieszka Ciechomska zaprezentowała starodruki a wiceprezes TNP dr Grzegorz Gołębiewski poprowadził wykład na temat wydarzeń z historii Polski, w których pojawia się Płock (m.in. rządy Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego) oraz o sławnych płocczanach, którzy osiągnęli sukces na forum ogólnopolskim (Bolesław Krzywousty, Ludwik Krzywicki, Władysław Broniewski, Mira Zimińska - Sygietyńska, Tadeusz Mazowiecki).
W Katedrze Płockiej uczniowie zwiedzili miejsce wiecznego spoczynku Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego i kilkunastu książąt mazowieckich. Ich szczątki zostały odnalezione dopiero w 1825 r. i umieszczone w sarkofagu z czarnego marmuru, na którym umieszczono napis: „Władcy i dziedzice ziem: krakowskiej, sandomierskiej, śląskiej, wielkopolskiej, mazowieckiej, dobrzyńskiej, michałowskiej, łęczyckiej i Pomorza”.
W bazylice uczniowie mieli również okazję zobaczyć słynne Drzwi Płockie, które razem z Drzwiami Gnieźnieńskimi, należą do jednych z najlepszych dzieł tego typu w dwunastowiecznej Europie.
Za pomoc w zorganizowaniu wycieczki i opiekę nad uczniami należą się podziękowania dla s. Iwony Oraniec oraz Pana Roberta Wiśniewskiego.

Krystyna Syta

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates