background

Warsztaty terenowe

W środowisku geograficznym zachodzą cały czas zmiany, a dzięki ich obserwacji, rejestrowaniu i analizie możemy się dowiedzieć, jakie korelacje zachodzą między poszczególnymi strefami ziemi.
Korzystając z dobrej pogody uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach, którzy realizują rozszerzony program geografii, uczestniczyli w zajęciach w terenie. Za obszar naszych badań wybrali las w pobliżu szkoły tzw. „Banaśkę”. Na zajęcia zabrali ze sobą na kompasy, mapy, przewodnik roślin i zwierząt Polski, saperkę, ołówek i ćwiczenia.

Eskapada rozpoczęła się na placu przed budynkiem szkoły od wyznaczenia kierunku północnego i lokalizacji, w którym miejscu na mapie grupa się znajdowała. Następnie przeszli na miejsce docelowe po drodze zaznaczając trasę naszej podróży. Podczas zajęć terenowych młodzież obserwowała ekosystem leśny i rozpoznawała roślinność i zwierzęta w nim występujące. W odsłonięciu terenu zrobiono odkrywkę na, podstawie której przeanalizowano profil glebowy i rozpoznawano rodzaj gleby. Następnie za pomocą GPS uczniowie ustalili współrzędne miejsca obserwacji. Kolejnym etapem było rozpoznawanie chmur i wyznaczenie wysokości górowania Słońca nad horyzontem, a za gnomon posłużył badaczom kij znaleziony w lesie. Zebrane informacje zostały przeanalizowane i przedstawione w formie map i krótki sprawozdań.

Agata Kacprzak

2020  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates