background

WICHREM CHWAŁY W HISTORIĘ POPŁYNIESZ - ARMIO KRAJOWA”

Powyższe hasło przyświecało tegorocznym obchodom z okazji Święta Szkoły - Dnia Podziemnego Państwa Polskiego. 26 września 2019 roku społeczność szkolna: uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: ksiądz Proboszcz Artur Hejda, Poseł na Sejm Pan Dariusz Bąk, wicestarosta Pan Bartłomiej Kowalczyk, Członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Maciej Jarosiński, Członek Białobrzeskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Stanisław Pękacki, Członek Białobrzeskiego Koła Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP Pan Bronisław Hernik, Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Stanisław Kośla oraz nauczyciele emerytowani zgromadzili się w hali sportowej, aby wspólnie uczestniczyć w obchodach tego ważnego święta dla Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach.

Oprawę artystyczną tegorocznej uroczystości zaprezentowali uczniowie klas: IB, IC8, IC, IIB, IIC, IIC1, IIIB1, IIIC przygotowani przez Panią Marzenę Łukasiewicz i Panią Natalię Krawczyk. Delegacje przedstawicieli władz, nauczycieli i uczniów złożyły kwiaty przy pomniku, który upamiętnia nauczycieli tajnego nauczania. W tym szczególnym dniu uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubowali na sztandary w obecności gości. Podczas tego spotkania Pan Maciej Jarosiński wręczył Odznakę za wkład pracy społecznej w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pani Dyrektor Iwonie Śliwa, Pani Wicedyrektor Milenie Sobani i Panu Krzysztofowi Winiarczykowi. Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Stanisław Kośla uhonorował Panią Dyrektor Iwonę Śliwę Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża, zaś Pani Ani Fołtyn i Pani Agnieszka Walczak otrzymały nagrodę za pracę na rzecz przeprowadzania akcji honorowego dawstwa krwi na terenie szkoły.
Serdecznie gratulujemy!
Natalia Krawczyk

 

2020  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates