background

Odpowiedzialność karna nieletnich – prelekcja

Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych, powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy także szkół. W klasie, szatni, czy na boisku szkolnym coraz częściej dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

W ramach działań profilaktycznych 16 października 2018r. przy współpracy z Komendą Powiatową Policji została przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej prelekcja dla uczniów wszystkich klas I. Spotkanie prowadził podkom. Jarosław Rdzanek z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Na początku odbyła się rozmowa z uczniami na temat agresji, przemocy i jej rodzajów. Następnie poruszono temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Kolejnym elementem spotkania z uczniami była dyskusja na temat korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Funkcjonariusz KKP uświadamiał młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą pochopne i nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. Poruszono także temat cyberprzemocy i cyberstalkingu. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, zadawała wiele pytań prowadzącemu. Mamy nadzieję, że była to dla nich interesująca lekcja, dzięki której będą odpowiedzialni i ostrożni w codziennym korzystaniu z portali społecznościowych.

Katarzyna Rożek

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates