background

Święto Edukacji Narodowej

Z okazji obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach, w dniu 12 października 2018 r. do hali widowiskowo-sportowej przybyli uczniowie, rada pedagogiczna, zaproszeni goście: ksiądz proboszcz - Artur Hejda, starosta powiatu białobrzeskiego – pan Andrzej Oziębło, wicestarosta – pan Ireneusz Gumowski, burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – pan Adam Bolek oraz emerytowani nauczyciele: pani Urszula Kwil, pani Zofia Miecznikowska, pan Ryszard Krzesiński i pan Henryk Suwała.

Dzień Nauczyciela to czas refleksji i pochylenia się nad trudną misją kształtowania młodego pokolenia oraz zapalania w nim chęci do zgłębiania wiedzy i pracy nad sobą. To również okazja do złożenia podziękowań za codzienny wkład w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Przybyli goście oraz gospodyni spotkania – pani dyrektor Iwona Śliwa skierowali ,w swoich wystąpieniach, do zgromadzonych wiele ciepłych słów życzeń. Za szczególne zaangażowanie w pracę wyróżniono nauczycieli nagrodami Dyrektora Szkoły, zaś starania Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowe w Białobrzegach docenione zostały przez władze, które uhonorowały jej zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą z młodzieżą Nagrodami Starosty. Tegoroczną uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy drugiej pod bacznym okiem pani Grażyny Huzar. Przedstawili oni różne ujęcia portretu wychowawcy dobierając trafne fragmenty filmów o wybitnych polskich pedagogach - Januszu Korczaku, Karolu Wojtyle oraz lubelskim nauczycielu – bohaterze filmu „Carte Blanche”.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej!

Uczniowie

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates