background

Rekrutacja do LICEUM (3-letniego) po gimnazjum 2019/2020

 

Dokumenty do pobrania:

Planowany nabór w roku szkolnym 2019/2020 to 4 oddziały


Klasa I A - z rozszerzonym programem nauk humanistycznych (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wos)

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS lub geografia

Celem nauczania w tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne, edukacja w perspektywie integracji europejskiej. Zadaniem tej klasy jest przygotowanie kandydatów do studiów uniwersyteckich, humanistycznych oraz w szkołach artystycznych.

 

Klasa I B – z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych i społecznych (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski lub WOS

Nauka w tej klasie koncentruje się na kształtowaniu umiejętności matematycznych uczniów oraz zwiększeniu liczby osób wybierających dalszą edukację w kierunkach przyrodniczych i inżynieryjnych.

 

Klasa I C - z rozszerzonym programem nauk ścisłych (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski

W nauczaniu fizyki w tej klasie kładziemy nacisk na rolę eksperymentu w poznawaniu, samodzielne formułowanie problemów, wykonywanie doświadczeń i wyciąganie wniosków. W prowadzeniu zajęć i doświadczeń w tej klasie współpracujemy z renomowanymi uczelniami kształcącymi w kierunkach politechnicznych.

 

Klasa I D - z rozszerzonym programem nauk przyrodniczych (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub fizyka

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie - przez czynny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i światem techniki - kandydatów na studia przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań uczelni medycznych. Program ma również na celu ukształtowanie współczesnego człowieka XXI wieku, przed którym stoją ważne i trudne zadania pogodzenia osiągnięć cywilizacyjnych z szeroko rozumianym dobrem przyrody.

 

2020  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates