background

Program Szkolny Klub Sportowy

 

Od pierwszego lutego 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach realizowany jest Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Celem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia te prowadzą w Naszej szkole pan Sylwester Falkowski - grupa dziewcząt oraz pan Marcin Mazur - grupa chłopców i są realizowane w terminach:

Wtorki, w godz. 14:20 - 15:20

Czwartki, w godz. 14:20 - 15:20

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates