background

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rekrutacja do LICEUM (4-letniego) rok szkolny 2020/2021

 

Dokumenty do pobrania: 


Nabór w roku szkolnym 2020/2021:

 
Klasa I A - humanistyczna (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wos)

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos

 

Klasa I B – matematyczno-geograficzna  (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski)
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

 

Klasa I C - matematyczno-fizyczna (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka)
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

 

Klasa I D - biologiczno-chemiczna (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka

Klasa I E - ogólna (przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wos)
Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

 

 

2020  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates