background

Akcja „Sprzątanie świata”

21 oraz 28 maja 2021 r. uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach wyruszyli pod opieką swoich wychowawców na „Sprzątanie Świata”. Obszar, który w tym roku został objęty akcją to: ulica Żeromskiego w stronę Suchej, ulica Kościelna od targu w stronę parkingu PKS, ulica Rzemieślnicza od ZUK do ulicy Kościelnej i fragment lasu na tzw. „Banaśce”.

Celem zajęć w terenie było kształtowanie zachowania ekologicznego. Miały one również uświadomić młodzieży, że należy dbać o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy. Zaśmiecone lasy, okolice dróg i chodników budziły w uczniach pozytywną złość na takie zachowania ludzi. Mieli też świadomość, że robią coś dobrego dla naszego miasta. Ponadto po długiej nieobecności w szkole i braku kontaktu z kolegami i koleżankami akcja ta pomogła im się na nowo zintegrować, porozmawiać, pożartować, odstresować i spędzić wspólnie czas na świeżym powietrzu.
Dziękujemy młodzieży, że tak chętnie uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, nauczycielom za sprawowaną opiekę i Zakładowi Usług Komunalnych za dostarczone worki i rękawiczki, a także uprzątnięcie zebranych odpadów.

Agata Kacprzak

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates