background

Za nami IX edycja konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”

Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Żołnierzy Wyklętych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zapoznanie młodzieży z dokumentami, wydarzeniami, miejscami związanymi z historią struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych.
Komisja Konkursowa spośród 119 nadesłanych prac w kategorii szkół ponadpodstawowych przyznała zgodnie z Regulaminem trzy nagrody główne, wśród nagrodzonych znalazł się uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach - Igor Papiński z klasy 2A8, który przygotował prezentację o ks. Władysławie Gurgaczu.
W gronie osób, których prezentacje zostały wyróżnione znaleźli się kolejni uczniowie naszego liceum: Emilia Pieprzycka z kl. 2B oraz Aleksandra Wieteska z kl. 2A8.

18 maja 2021 r., uroczystego wręczenia nagród oraz dyplomów uczestnikom konkursu dokonał sam organizator konkursu Senator RP, Pan Stanisław Karczewski, który zaszczycił swoja obecnością naszą placówkę. Przy tej okazji Senator RP, Pana Stanisława Karczewskiego oraz Pani Weroniki Piwarskiej, Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Stanisława Karczewskiego przekazali na ręce Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach, Pani Iwony Śliwa komplet materiałów do edukacji patriotycznej, płyty z pieśniami dla Niepodległej, książki o tematyce historycznej oraz pamiątkowe wydanie symboli narodowych z okazji 100-lecia Niepodległej. Robert Wiśniewski

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates