background

Matura 2021

Tegoroczni absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach przystąpili do egzaminu maturalnego w sesji głównej w planowanym terminie od 4 do 21 maja 2021 r.
Podobnie jak w ubiegłym roku, również tym razem matury odbywają się w specjalnym reżimie sanitarnym. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółowe wytyczne, według których mają być przeprowadzane egzaminy. Przystępujący do egzaminów wchodzą do sal różnymi drzwiami wejściowymi, w maseczkach, które mogą zdjąć dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca. Każdy zdający musi mieć ze sobą własne przyrządy do pisania.

W tym roku maturzyści nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Mogą jednak zdecydować się na maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych. Zrezygnowano również z ustnej części egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej wyłącznie osoby, które muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Nauczyciele przedmiotów podstawowych i rozszerzonych, skupili się na tym, żeby uczniowie mieli jak największą wiedzę i zdali egzaminy z jak najlepszym wynikiem.

Wszystkim tegorocznym Maturzystom życzymy powodzenia!
Milena Sobania

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates