background

STOP CYBERPRZEMOCY!!!!

W styczniu w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach zostały przeprowadzone działania w ramach profilaktyki cyberprzemocy. W klasach pierwszych i drugich pedagodzy szkolni zorganizowali zajęcia pod tytułem „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz portali społecznościowych”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy, oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla nich ofiar, jak i sprawców. Uczniowie zostali poinformowani że, cyberprzemoc to różne formy agresji polegającej na wyśmiewaniu, publikacji kompromitujących materiałów, zastraszaniu czy poniżaniu innych osób. W Internecie agresja taka bywa bardzo dotkliwa. Informacje opublikowane w sieci bardzo trudno z niej usunąć, i bywa, że będą nam towarzyszyły już przez całe życie.

Banalna kłótnia z przyjacielem może więc zostać w sieci na zawsze, dostępna dla każdego… W Korytarzu szkolnym umieszczona została wystawka tematyczna „Cyberprzemoc”. Uczniowie chętnie i z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z jej treścią. Mamy nadzieję że wszystkie pozyskane informacje przyczynią się do bezpiecznego korzystania z Internetu i portali społecznościowych.

Anna Fołtyn, Katarzyna Rożek

2022  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates