background

Próbna ewakuacja

W dniu 28 listopada 2019 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów z budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. Przede wszystkim sprawdzono skuteczność przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, umiejętność zachowania spokoju podczas ewakuacji oraz przestrzeganie jej zasad. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. W ćwiczeniach, zgodnie z wcześniej przyjętym scenariuszem, uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach.

Milena Sobania

2021  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates