background

UWAGA!!! Matura 2019 - termin poprawkowy

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu:

Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

MAMY WAKACJE!!!

Na czas wakacji życzymy uczniom, ich rodzicom oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom
Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach
słonecznego, bezpiecznego, miłego i zasłużonego wypoczynku
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu

„ODDAJ KREW, URATUJ ŻYCIE”

5 czerwca 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach po raz ostatni w tym roku szkolnym przystąpiło do akcji honorowego dawstwa krwi, organizowanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha z Radomia.
Do oddania krwi zakwalifikowało się 18 osób spośród ponad 30 zgłoszonych. Oddali oni po 450 ml pełnej krwi.
Akcja Krwiodawstwa - czyli chęć niesienia pomocy innym jest już tradycją w naszej szkole. W ramach podziękowań wszyscy krwiodawcy otrzymali darmowe wejściówki do Parku Trampolin w Radomiu. Jesteśmy dumni z tego, co robią nasi uczniowie i absolwenci. Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym…

Czytaj więcej...

Wycieczka do Zakopanego

27 maja klasa IIB1 pod opieką wychowawcy klasy pani Katarzyny Rożek i pani Agaty Kacprzak – nauczyciela geografii wyjechała na 4-dniową wycieczkę do Krakowa i Zakopanego. Nasz wyjazd rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta w Krakowie, gdzie pani przewodnik Zofia Żmudat oprowadziła nas po siedzibie królów polskich-Wawelu. Z Wawelu poszliśmy na spacer głównymi ulicami Krakowa: Floriańską i Grodzką aż doszliśmy do Sukiennic, gdzie pożegnaliśmy się z panią przewodnik. Następnie mogliśmy kupić sobie pamiątki lub coś zjeść w jednej z krakowskich restauracji.

Czytaj więcej...

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej, uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach po raz ostatni spotkali się ze swoimi nauczycielami, aby odebrać świadectwa, listy pochwalne i gratulacje.
Podsumowania wydarzeń szkolnych w mijającym roku dokonała Pani Dyrektor Iwona Śliwa. W swym wystąpieniu podziękowała wszystkim za sumiennie wykonaną pracę, pogratulowała sukcesów, życzyła wszystkim, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku i nabierania sił do dalszej nauki.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Sybirakiem

W piątek, 31 maja 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii. Krajowej w Białobrzegach odbyło się spotkanie z Panem Tadeuszem Kundziczem. Na początku, uczennice klasy IIA - Alicja Maroszek oraz Ewa Radomska przybliżyły uczniom klas pierwszych historię zsyłek Polaków na Syberię. Autorki prezentacji multimedialnej opowiedziały o trzech okresach zsyłek. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję do konfrontacji z „żywą historią”. Pan Tadeusz opowiadał o tym, jak ciężkie były warunki w Kazachstanie, o transporcie w nieludzkich warunkach, przymusowej wręcz katorżniczej pracy od najmłodszych lat oraz o tym, jak wyglądał sam pobyt na zesłaniu - gdzie nie docierały do nich żadne informacje o Polsce. Podczas tego spotkania mogliśmy również zadawać naszemu Gościowi pytania.

Czytaj więcej...

Wokalne popisy licealistek podczas Pikniku Integracyjnego

W dniu 9 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach po raz trzeci zorganizowało piknik dla osób z niepełnosprawnościami, osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, rodzin zastępczych i pozostałych mieszkańców powiatu białobrzeskiego oraz gości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Białobrzeski.

Czytaj więcej...

Uwaga! Akcja Honorowego Dawstwa Krwi

Młodzież oddaje krew – Akcja Honorowego Dawstwa Krwi

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach zaprasza na Akcję Honorowego Dawstwa Krwi, która odbędzie się 5 czerwca 2019 roku (środa) od godz. 8.15 do 11.30 w naszej szkole. Tym razem, ten kto odda krew, dostanie darmową wejściówkę do Parku Trampolin. Dzięki.

XVI finał Międzypowiatowgo Konkursu Języka Angielskiego

W dniu 23 maja 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, odbył się XVI finał Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego zorganizowany przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży. W finale uczestniczyli uczniowie szkół z Lipska, Zwolenia, Pionek, Kozienic oraz naszego Liceum: Kaja Matysiak z klasy IIb, Nina Piechota z klasy Ic1 i Aleksander Kret z klasy Ia. Finał rozpoczął się od testu leksykalno-gramatycznego na poziomie rozszerzonego egzaminu maturalnego. Następnie uczniowie przystąpili do części ustnej również w formie ustnego egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej...

WYSTĘPY LICEALISTEK PODCZAS MAJOWYCH DNI BIAŁOBRZEGÓW

W miniony weekend, w dniach 25-27 maja 2019 r. na targowisku miejskim przy ulicy Kościelnej odbyły się Majowe Dni Białobrzegów. Organizatorami tegorocznej imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach były to dni pełne wrażeń i emocji.

Czytaj więcej...

2019  Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach   globbers joomla templates